Farkındalık

FARKEDER Derneğimizin ana omurgasını teşkil eden Farkındalık kavramı, içinde yaşadığımız zaman diliminde ve sistem içerisinde çokta fazla bilgi sahibi olmadığımız saklı hazinemiz, BİLİNÇALTIMIZI, onun olumlu- olumsuz tüm yönlerini,  yaşamımızdaki etki ve önemini fark ettirmeye yönelik toplumsal bir FARKINDALIK oluşturmaya dönük çok geniş kapsamlı çalışmalar yapmak.  
  1. Bilinçaltının edilgen özelliklerinden olan ve bu konunun farkında olan bazı emperyal ve sermaye güçlerin istismar ederek, silah gibi kullandığı “yirmi beşinci kare teknikleri, subliminal yöntemler” gibi algı operasyonlarına karşı yasal tedbirlerin alınması için FARKINDALIK oluşturmaya çalışmak.
  2. Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini esas alan, okul öncesinden başlayarak hayatının her döneminde bilinçaltının özellikleri dikkate alınarak, hayatlarını baştan sona değiştirebilecek bu türden etkilere karşı korumak ve bilinçaltının bu özelliklerine göre bir eğitim sisteminin geliştirilmesi için FARKINDALIK oluşturmak.
  3. Son yıllarda tüm dünyada özellikle de ülkemizde çocuklar ve gençler arasında çok tehlikeli bir salgın haline gelen,  “teknoloji bağımlılığı” olarak nitelendirilen ve masum gösterilmeye çalışılan aslında bilinçli ve programlı emperyal bir çalışma olan “TEKNO İDEOLOJİ” saldırılara karşı aileler başta olmak üzere toplumun her kesiminde bir FARKINDALIK sağlamak.
  4. Son yıllarda, özellikle yeni evlenen çiftler arasında salgın haline gelen “boşanmalar” konusunda çok yönlü derin çalışmalar yapılmasını sağlayarak, altında yatan “bilinçaltı metaforları” konusunda FARKINDALIK geliştirmek.
Ana başlıkları içerisinde akademik destekli çok yönlü ve derin çalışmalar yapmak ve mümkün olabildiğince bu konularda yasal düzenlemeler yapılmasını önermek.