Başkanın Mesajı

Sevgili Yol Arkadaşlarıma...Bu gün sizlere FARKEDER Derneğimizin son işlemi olan banka hesap numarası ve üyelik formu ile ilgili bir yazı yazarak ilgili gruplarda paylaştık. Allah’ın izni ve inayeti ile kuruluş aşamasından şu ana kadar olan serüvenin son noktasına ulaştık. Şimdiden sonra bizlere manevi bir emirle kurdurulan ve en zor etapları geçilerek tamamen aktif hale gelen derneğimiz sizleri emanet. Buradan hepinizin huzurunda, daha bu “DÜŞ”ün vakıf şeklinde düşünüldüğü zamanlardan itibaren bir an önce gerçekleşmesi için çırpınan, son olarak ta derneğimizin yasal olarak kuruluşunun her aşamasında koşulsuz olarak adanmışlıkla yanımızda olan ve olmaya devam edecek olan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca derneğimizin daha kuruluş aşamasında iken, dünyevi tek varlığı bileziğini derneğimize bağışlayan hanım kardeşimize, yine bu derneğin adının ilk zikredildiği anlarda koşulsuz olarak, “Hocam biz sizinle her şeye ölüme bile koşulsuz yürürüz.” Diyebilen can dostlarıma, bizleri her gün arayarak bir an önce aidatlarını yatırmak için yarışan kocaman yürekli kardeşlerime ve bu yazıyı okuyan cümle dostlarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi dernekler yasal çerçeveler içinde, tamamen her an denetime açık olan ve her türlü faaliyeti özellikle de para ile ilgili alanları çok sıkı denetlenen çok değerli ve sağlam bir yapıdır. Bizimde derneğimiz bu şekilde işlevini ve misyonunu yerine getirecektir. Sizlerden aidatlarınızı ve ilk katılım parasını ilgili hesaba yatırmanızı tekrar istirham ederken, yeterli bütçeye ulaşabilirsek bilmenizi isteriz ki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ve sizlerin de görüş ve önerileriniz istikametinde ö ellikle hayır ve hasenat konusunda ilk organizasyonumuzu yapmak niyetindeyiz. Yine yeterli bütçeye ulaşmamız halinde aklımızda olan ilk faaliyet, kenar gecekondu mahallelerinde önümüzün kış olması nedeni ile gerçekten yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin giydirilmesi ile ilgili olacak. Ayrıca önemli saydığımız faaliyet ve organizasyonların başında da yine çok özel bir salında derneğimizin resmi açılış seremonisi yapılacak. Bunun ardından da yine önemli saydığımız faaliyet olarak “Ariflerin Sırrı” kitabımızın ikinci baskısı ile ilgili olacak, bildiğiniz gibi bu kitabım ve bundan sonraki kitaplarımın tüm gelirleri derneğimize bağışlandı. Allah nasip eder de sizlerde desteklerseniz bu fakir derneğimizin ilk ve bereketli akışı bu kitaplardan olacak.

Sevgili can dostlarım, biliyorum ki birçok dostumuz dernek ve benzeri organizasyonları tam olarak anlayamıyor, belki de malum durumlardan dolayı yanlış anlayıp, değerlendiriyordur. Bundan öncede defalarca yazdığım ve beyan ettiğim gibi bizim derneğimizin hiçbir siyasal ve ideolojik bir yaklaşımı olmadığı gibi hiçbir şeye, hiçbir şekilde karşı da değil. Tamamen Allah rızası için farkındalık, ilim, kültür, eğitim, yardımlaşma ve dayanışma maksadı ile kurulmuş, çok geniş skalası olan, tamamen iyilik ve güzellik odaklı bir dernek. Konu buraya gelmişken sizlere çokta farkında olmadığımız kuantum ve tasavvuf boyutlu bazı evrensel ve kozmik yasalardan bahsetmek istiyorum.

Evrensel Değer Yasası: Bu konu ile ilgili çok uzun teferruatlı bir makalemiz sitemizde mevcut. Lütfen okuyun. Ancak burada hemen kısaca açıklamam gerekirse. Tüm kâinatta yaradılıştan bu yana kadim yasaların başında gelen evrensel değer yasası “Ne ekersen onu biçersin.” Özdeyişine benzer, ekersen biçersin, verirsen alırsın… Vermeden de alabilirsin belki bir süre ama bu doğanın/evrenin ilahi kanunlarına aykırıdır. Bu konuyu biraz daha açarsak, her ne olursa olsun bir konuya/hususa/kişiye veya değere ne kadar verirseniz, o kadar alabilirsiniz.

Evrensel Döngü yasası: Bu yasada çok farkında olmadığımız kusursuz bir şekilde işleyen çok net bir yasadır. Yine ne ekersen onu biçersin mantığından hareket edebilirsiniz ama daha derin, tasavvufi ve kuantumal bir boyutu vardır. Siz gerek düşünce, gerekse eylem olarak ne yapıyorsanız, o bumerang gibi gelip sizi buluyor. Bu yasa ve diğer kadim yasalar Kuran-ı kerimde çeşitli ayetlerle teyit ediliyor. ZİLZAL Suresi 7/8 “ Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”
Evrensel Denge yasası: Bu kadim yasada yine çok farkında olmadığımız bizim SNE eğitimlerinde ilerleyen zamanlarda (şartlar hâsıl olunca) gündeme getireceğimiz KUTSAL DENGE ile ilgili. Bu kadim yasada gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak DENGE nin ne kadar önemli olduğunu, bunun içinde almak için vermenin, bulmak için aramanın OL mak için ÖL menin kutsal dengesi gerekmektedir. İslam’ın beş şartından birisi olan Zekât vermek te EVRENSEL DENGENİN en önemli mesajıdır. Zira fakirlerin zenginlerin malları üzerinde hakları vardır.

Sevgili dostlarım bize bu derneği kurduran manevi kudret bütün bu esasları özellikle dikkate almamız gerektiğini emretmektedir. Beni yakından tanıyanlarınız bilirler ki biz her yeni aşamada: olumlu/olumsuz gelişmelerde hemen sadaka veririz ve vermenizi tavsiye ederiz. Hatta deriz ki, “biraz canınızı acıtacak kadar, sizi zorlayacak kadar verin.” Yine efendimiz A.S.V. buyurduğu gibi en sevdiklerinizden verin. Zira yukarıda saydığımız evrensel ve kadim yasalar böyle çalışıyor. Vermezseniz alamıyorsunuz. Ne düşünüyorsanız, onu yaşıyor, öyle ölüyoruz ve öylece de haşrolacağız. Her şeyin hayırlı bir şekilde akışması/dönmesi için de yine kazancımızın belli bir kısmının ki…(İslam’da bunun nispeti çok net bir şekilde hesaplanmıştır.) ihtiyaç sahiplerine vereceğiz ve o tıkanıklık bu şekilde aşılacak.

Değerli dostlarım, son olarak; Allah’a şükürler olsun ki bizler çok hayırsever insanlarız. Ben içinizde öyle insanlar tanıyorum ki gerçekten kocaman yürekleri ile elleri her daim hayıra dönükler. Bizler, hepimiz gün içinde sosyal hayatın bir parçası gibi her an hayır işleri ve yardımlaşma ile ilgileniyoruz çok şükür. Ancak bu konu dernek bünyesinde yapılırsa hem çok güçlü bir havuza sahip olur, hem de birlikte kararlaştırdığımız konulara çok daha etkili ve güçlü bir etkide bulunuruz.
Bu yazı ister istemez tüm gruplarda hatta internet ortamında her alanda yayımlanacak. Dün paylaştığımız üyelikle ilgili yazımız ve bu yazıyı okuyan sevgili dostlarım sizlerden istirhamım, kendinizi zoraki derneğe üye olarak hissetmeyin. Kesinlikle içinizden gelmiyorsa, sırf eğitimin veya bizim hatırımıza zoraki üye olmayın. Biz hepinizi sevgi ve saygı ile karşılıyor, aramızda kalacağını bilmenizi istirham ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla...

Bayram ERSOY