Kuruluş Amacı

Sevgili yol arkadaşlarım, benimle uzun yıllardır omuz omuza yürüyen kadim dostlarım,  başta olmak üzere, beni tanıyan tüm can dostlarım bilirler ki biz her eğitimde her sohbette ve her ortamda FARKINDA OL maktan bahsederiz. Zira kendi tekâmül yolculuğumuz rabbimizin bir hikmeti icabı hiç bilmediğimiz, hatta istemediğimiz kulvarlara savurup döndürüp dolaştırarak en son İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİNİN mucizevi dünyasına ulaştırdı. Bu mucize dünyayı kendi adanmışlığımız ve gayretlerimizle adım adım keşfederken görüp anlamaya çalışmaktayız.

Bu yolculuğumuz esnasında, özellikle bilinçaltı yasalarını, programlarını, algı yönetimini, algı operasyonlarını, bireysel ve toplu hipnozu öğrenip de o derin uykudan uyandığımızda fark ettik ki özellikle orta doğu coğrafyasında yaşayan ve çoğunluğu Müslüman olan halklar üzerinde onların kesinlikle farkında olmadıkları karanlık bir proje uygulanmaktadır.   Bu coğrafyada yaşayan tüm insanlar ve kısmen de biz, çok ilginç bir şekilde bize ait olmayan, kendimize değil de başkalarına hizmet eden, tamamen kurban rol modeline göre dünyayı yöneten kan emicilerin senaryosunu yazdığı bir hayatın zavallı figüranlarıyız. Maalesef bu şartlar altında bizlere düşen rol, bütün doğal zenginliklerimizin aksine olabildiğince fakir bir yaşama razı olmak ve bir adım ötesi de aslında bizimle aynı inanışlara ve değerlere sahip olan kardeşlerimizi öldürmek veya onun tarafından öldürülmek. Bu halin en can alıcı ve acı tarafı yüzyıllardır süren trajik durumu kaderimiz olarak kabul edip kanıksamış olmak. 
Bu farkındalık elbette bizi çok tedirgin etmektedir. Hal böyle olunca bir kişisel gelişim uzmanı olarak çıktığımız bu yolculukta, kişisel gelişimden ziyade toplumsal uyanışa ihtiyaç olduğunu fark ettik ve bütün bilgi birikimlerimizle birlikte, neyimiz var neyimiz yoksa ortaya koyarak bir avuç gönül dostumuzla bu derneğimizi kurduk. Arkasında hiçbir maddi ve siyasi desteği olmayan bu kutlu yolculuğun, manevi boyuttan çok yüksek destekleri olduğunu bilerek ve her şeyin sahibine sığınarak yolumuza devam etmekteyiz.

Amacımız, olabildiğince insanımızın bu konularda farkındalığına katkıda bulunmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoidolojik tuzaklara karşı uyarmak ve olabildiğince korumak. Onların tertemiz bilinçaltlarını ve dolayısı ile nur gibi ruhsal yapılarını muhafaza edecek programlar geliştirmek. Bu konuda uzman ve akademisyenlerle birlikte ilmi çalışmalar yapmak, eğitimler vermek ve en önemlisi de yardım ve dayanışma faaliyetlerinde bulunmak.   
Bu ulvi amaçlarda bizimle aynı duyguları paylaşan, aynı hassasiyetlere sahip tüm kardeşlerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyor, bu hareketin çok önemli ve değerli olduğuna tüm kalbimle inanarak, gelecekte çok büyük toplumsal projelerde omuz omuza, yürek yüreğe olmayı temenni ediyorum.   Bayram Ersoy