Aidat ve bağış

Aidat, dernek üyelerinin dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacı ile dernek tüzüğünde belirtilen düzenli aralıklarda derneğe ödediği belli bir miktar nakdi paraya denir.
 
Bağış ise dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacı ile derneğe yapılan aidat dışındaki tüm yardımlara denir. Bağış nakdi ve ayni olmak üzere ikiye ayrılır. Nakdi bağışlar zekat, fitre gibi çeşitli isimler adı altında yapılabileceği gibi, sadece belli bir projeye yönelik olarak da yapılabilir. ( Örneğin okul yaptırılması için, öğrencilere burs verilmesi için). Ayni bağışlar ise eşya, giysi, hizmet, bedelsiz kullandırma gibi parasal olmayan her türlü bağışa verilen isimdir. Ayni veya nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumlar ise “bağışçı” olarak tanımlanır.
 
Farkeder Derneği olarak yoksulluk hakkında farkındalık yaratmak, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri bir nebze de olsa önleyerek barış içinde yaşayan sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak dernek amaçlarımız içinde yer almaktadır. Bu amaçla siz değerli üyelerimizin aidatlarını ve değerli bağışçılarımızın bağışlarını hak ve adalet ölçüleri içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Sizleri de bu kutlu iyilik hareketinin içinde yer almaya davet ediyoruz.