Eğitim-Seminer

 


Sevgili Dostlarım,
Sadece rabbimizin rızası için İLAHİ FARKINDALIK ufkuna başlattığımız bu kutlu yolun kadim ve kaim yolcularına ahdimiz ve sözümüz olan ancak derneğimizi kuramadığımız için başlatamadığımız eğitim ve paylaşım çalışmalarına nihayet başlıyoruz.
Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde bu projenin adını İLAHİ FARKINDALIK OKULU olarak tespit ettik. Bu kutlu okul ilk dersinden rabbimizin izin verdiği nispette, ömrümüz oldukça son dersimize kadar öncelikle ve özellikle SIFIR NOKTASI ENERJİSİ ve MANYETİK HİPNOZ alan ve kardeşlerimize vadettiğimiz tüm destekleri sağlayarak onların bu enerjileri en iyi, verimli ve doğru şekilde kullanabilecekleri hale getirmek yegâne amacımızdır. Ayrıca daha önceden de birkaç kez belirttiğimiz gibi bu öğretinin on iki portallık derinliğine talip olan can yoldaşlarımıza da ayrı ve farklı bir tedrisatla destekleyerek ahdimizi ve vadimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz.
Bu güne kadar gerekli şartların oluşmadığından başlatamadığımız bu çalışma en kısa zamanda başlatılarak herkese (!) alınacak dersler verilecektir.
Belirtilen takvimde başlatılacak olan İLAHİ FRKINDALIK OKULU nun tüm ders ve tedrisatı baştan sona hem görsel (video) hem de ses kaydı olarak kayıt altına alınacaktır.  Böylelikle hem güçlü ve derin bir bilgi bankamız(datamız) oluşturulacak, hem de başka illerde bulunan ve bize ulaşmakta sorunlar yaşayan tüm canlarımıza ulaştırılması sağlanmakla birlikte, bizim sözümüzün on yıllar sonra bile (Allah’ın biçtiği ömür nispetinde) ne kadar arkasında durduğumuzu neyi yapıp, neyi yapmadığımızı herkese (!) ispat edebilecek bir senet olarak saklanmasını sağlayacağız.
İLAHİ FARKINDALIK OKULU (şimdilik) bir hafta SIFIR NOKTASI ENERJİSİ VE MANYETİK HİPNOZ pekiştirme ve paylaşım eğitimi, ikinci hafta da SNE. Matrix’in asıl kaynağı olan KUANTUM TASAVVUF konularında sıralı bir düzen içeresinde bir disipline tabi olarak eğitimler olacaktır. Bu arada bu konularda birikimi olan, araştırmalar yapan yol arkadaşlarımıza da SNE. Matrix ve MANYETİK HİPNOZ’un esaslarına uygun olmak kaydı şartı ile dersler hazırlayarak sunumlar yapmalarına destek verilecektir. Böylelikle bizim asıl amacımız olan eğitimci yetiştirme sözünü yerine getirmeye çalışacağız.  Ayrıca bu kardeşlerimiz gelecekte derneğimizin misyonu istikametinde eğitimler verebilecek yetişmiş elemanlar olacaktır.
Şimdiden hepinize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu konuda fikren katkı sunacak olan kardeşlerimizin düşüncelerini, görüş ve önerilerini de değerlendireceğimizi beyan ediyor HEPİNİZE SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM..
                                                                                                                                      Bayram ERSOY