Vizyonumuz

Merhaba sevgili yol arkadaşlarım,
Her fırsatta beyan ettiğimiz gibi neredeyse sıfır bir bütçe ile bir avuç adanmış yürekli insanlarla bir araya gelerek kurduğumuz bu kutlu çatı, rabbimizin izni, sizlerin gayreti ve hepimizin adanmışlığı ile çok iddialı ve ulvi bir amaç istikametinde faaliyetine başlamıştır.

Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi hemen hemen her dernek mutlaka kendi açılarından çok değerli ve önemli amaçlar için kurulmuş sivil toplum örgütüdür. Ancak FARKEDER DERNEĞİ bilinen tüm derneklerden çok farklı ve çok geniş bir misyon üstlenmiş ve doğal olarak ta çok daha iddialı ve kararlı vizyona odaklıdır. Bu vizyon derneğimizin temel direklerini oluşturan ve “misyonumuz” başlığı altında teker teker irdelediğimiz, farkındalık, ilim, kültür, eğitim, yardımlaşma ve dayanışma gibi her biri tek başına çok özel alanlar olan ve insanlarınızın bu konularda tüm ihtiyaçlarına cevap verecek programlar içeren, yaklaşık yirmi yıllık bir birikimle hazırlandığımız bir iyilik ve gönüllülük hareketidir.

Değerli arkadaşlarım, sizlerin de destek ve yardımlarınızla derneğimizin tüzüğünde belirtilen amaçlar istikametinde aylık, yıllık, beş yıllık ve on yıllık gibi zamana yayılmış uygulama planları ve programları vardır. Özellikle derneğimizin ana omurgasını teşkil eden FARKINDALIK alanında, ilk fark etmemiz gereken hususun bilinçaltımızın olduğu bilinciyle bu konularda, kısa, orta ve uzun vadeli projeler üreterek uygulamaya koymak birinci hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle eğitim kurumları başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap edecek eğitimler, seminer ve konferanslar tertip ederek bir aydınlanma hareketi başlatmaktır.  Bu hareketi devam ettirmek içinse bizim derneğimizin annesi saydığımız İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİ eğitimleri esnasında görev verdiğimiz kendi elemanlarımızı sunum teknikleri, sahne performansı ile birlikte kendi FARKINDALIK konularında donatarak eğitip hazırlayacağız.  Böylelikle sistemli bir şekilde kendi kaynağından beslenen, kendi iç dinamikleri ile gelişen yüksek farkındalıklı elemanlar yetiştirerek bizim İLAHİ FARKINDALIK dediğimiz ve her fırsatta özellikle üzerine yoğunlaştığımız “bilinçaltı yazılımlarımızı” kendi değerlerimizle yeniden düzenleyerek, içinden geçmekte olduğumuz teknoideoloji çağını milletimizin lehine döndürecek farkındalıklar oluşturmaya devam edecektir. Bu hususta ilk fark etmemiz gereken konu çocuklarımızın gençlerimizin ve tüm insanlarımızın şu an için en yoğun bir şekilde maruz kaldığı genel olarak ifadesi ile “sosyal medya” dediğimiz ancak bu iki kelime ile izah edilemeyecek kadar derin ve tehlikeli yapay zekâların olumsuz etkilerini fark etmemiz olacaktır. Bizim bu konuda söyleyecek çok sözümüz olduğu gibi Allah’ın izniyle büyük projelerimiz ve programlarımızda var. Bu programların tamamını derneğimizin diğer direklerini oluşturan, İlim, kültür, eğitim, yardımlaşma ve dayanışma konuları ile destekleyerek birlikte; farkındalığı yüksek bir gelecek oluşturmaya gayret edeceğiz.

Bütün bunlarla birlikte özellikle yardımlaşma ve dayanışma alanında; Öncelikle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nın ümmete emareti olan bizimde tüm hassasiyetimizle üzerlerine titrediğimiz yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlarımızın hayatlarına mümkün olabildiğince olumlu katkılarda bulunmak ayrıca boynumuzun borcudur.

Görüldüğü gibi gerçekten çok yoğun ve zor bir vizyona odaklı bu derneğimizi hedefine ulaştırmak için, öncelikle içinden geçtiğimiz, baş döndürücü tekno ideolojik çağda bu konuların ne kadar önemli olduğunu ve yavrularımızın geleceğini nasıl kestirebildiğimizle doğru orantılı olarak sizin vereceğiniz desteklerle daha güçlü ve hızlı bir şekilde sonuçlara odaklı çalışmalar yapmak azmi ve kararlılığı içinde hepinize sonsuz selam ve saygılar sunuyorum.